Ενέργεια και περιβάλλον

Η Ελλάδα σήμερα ακολουθεί μια συντονισμένη ενεργειακή πολιτική, την οποία θέλει να αναδείξει σε ισχυρό διπλωματικό και διαπραγματευτικό εργαλείο της. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μπορούν να συμβάλουν στη μείωση της ενεργειακής εξάρτησης της χώρας, στην προώθηση της τεχνολογικής ανάπτυξης και στη δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης. Μπορούν ακόμη να συμβάλουν σημαντικά στον παγκόσμιο αγώνα για την καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών.

Το δικηγορικό γραφείο T& Β GreekLawyersandPartners προσφέρει ακριβείς και πρακτικές νομικές συμβουλές σε επενδυτές που προτίθενται να δραστηριοποιηθούν στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Οι εξειδικευμένες συμβουλευτικές  μας υπηρεσίες καλύπτουν περιβαλλοντικά και ρυθμιστικά θέματα, θέματα κατασκευής, ιδιοκτησίας και πνευματικής ιδιοκτησίας των έργων από ΑΠΕ.